| Kontakt

Predstavnici UZN na Regionalnoj konferenciji: Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti katastra

Datum objave: 06.09.2019 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnici Uprave za nekretnine Crne Gore, učestvovali su u radu dvanaeste Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi poslovnih podataka, održane u Neumu, u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Agencije za kartografiju i katastar zemalja Zapadnog Balkana.

Osnovna tema bila je posvećena ulozi katastarskih i kartografskih agencija u procesu uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka.

Na konferenciji je juče svečano potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji na polju katastra, državnog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka i predstavljen rezultat regionalne Studije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Memorandum je u ime Crne Gore potpisao Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine. Potpisnice ovog dokumenta su i Albanija, Federacija BiH, Makedonija, Kosovo, Republika Srpska, Srbija, Hrvatska i Slovenija.Potpisnice Memoranduma, kako je navedeno u ovom dokumentu, imaju zajednički interes za saradnju u oblasti katastra, državnog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka. Takođe potvrđuju da je zakonska regulativa harmonizovana sa evropskim direktivama, te da će raditi na razvoju institucionalnih i tehničkih kapaciteta, kao i ljudskih resursa.

Cilj je da se ojača regionalna saradnja u ovim oblastima, izgrade kapaciteti institucija zemalja regiona na polju katastra, državnog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka, zatim da se izgradi mreža regionalne saradnje u ovim oblastima, te da se zajednički nastupa prema evropskim fondovima i drugim finansijskim organizacijama.

Akcenat je stavljen i na prekogranične projekte koji se, između ostalog, odnose na razmjenu geoprostornih podataka u cilju zaustavljanja i preventive prirodnih katastrofa, šumskih požara, poplava... Predviđeno je i organizovanje simpozijuma, radionica i međunarodnih promocija zajedničkih projekata, kao i druge aktivnosti koje su od zajedičkog intersa za države potpisnice memoranduma.Potpisnice su, kako je navedeno u Memorandumu, saglasne da se stvori tzv. „Mreža pozitivih iskustava i znanja“ koja će omogućiti prenos znanja, razmjenu iskustava, izgradnju pravila za usklađivanje politike razmjene podataka, razvoj tehničkih specifikacija na regionalnom nivou, kao i definisanje tema kojima bi se skrenula pažnja na najbitnije potrebe u regionu.

To iziskuje i osnivanje Stalnog tehničkog komiteta i stalne/ad hoc radne grupe u oblasti katastra, državnog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka.