| Kontakt

Unaprijeđeni portal Uprave za nekretnine - eKatastar

Datum objave: 19.07.2019 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Dana 22. jula 2019. godine, zvanično će početi korišćenje web aplikacije e-Katastar, sa novim servisima za direktno, on-line, preuzimanje zvaničnih dokumenata iz katastarskih evidencija - listova nepokretnosti/posjedovnih listova u formi elektronskog dokumenta, koji će imati istu pravnu valjanost kao i dokumenta koja se mogu dobiti na šalterima Područnih jedinica Uprave za nekretnine.

Prva faza implementacije Projekta e-Katastar realizovana je za potrebe korišćenje servisa od strane Notarskih kancelarija i Javnih izvršitelja, sa čime prestaje izdavanje listova nepokretnosti/posjedovnih listova navedenim korisnicima.

U narednom periodu, korišćenje ovog servisa biće omogućeno državnim organima i organima lokalne samouprave. Nove funkcionalnosti servisa e-Katastar će u velikoj mjeri uticati na ubrzanje i smanjenje broja procedura i očekujemo da će biti pozitivno prihvaćene od strane svih korisnika.