| Kontakt

Legalizacija: Uprava za nekretnine poziva građane da zahtjev za uknjižbu predaju na šalterima

Datum objave: 05.07.2019 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za nekretnine poziva građane čiji su objekti ušli u proces legalizacije i ovjereni su od strane katastra, da blagovremeno predaju zahtjev za uknjižbu objekata na šalterima lokalnih područnih jedinica ovog organa.

Važno je naglasiti da upravo ovim zahtjevom građani finalizuju sam proces legalizacije svog bespravno podignutog objekta.

Sprovođenjem postupka pred UZN, građani dobijaju list nepokretnosti i kopiju plana kao osnovna dokumenta neophodna za legalizaciju kod nadležnog opštinskog sekretarijata.

Da podsjetimo, kontrola, pregled i prijem elaborata, originalnih terenskih podataka, njihova ovjera i sprovođenje kroz grafiku, nadležnosti su Uprave za nekretenine i lokalnih područnih jedinica. Shodno tome, ovaj organ je u prethodnom periodu djeovao s punom institucionalnom odgovornošću.

Uz deficit kadrovskih kapaciteta, sa predviđenom dinamikom rada uspješna realizacija i implementacija novog Zakona o legalizacijci je naš naš prioritet.