| Kontakt

Novi servis Uprave za nekretnine

Datum objave: 27.05.2019 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Crnogorski građani će u buduće moći da do lista nepokretnosti dođu na jednostavan način – odlaskom kod notara kojima je omogućeno da koriste novi servis Uprave za nekrtenine i da automatski preuzimaju podatke iz katastarskih evidencija u formi digitalno potpisanog elektronskog lista nepokretnosti. Novi servis je testiran mjesecima, a osim notarskim kancelarijama biće dostupan i korisnicima kojima su podaci iz katastarskih evidencija potrebni za obavljanje zakonom propisanih djelatnosti.

Ova nova forma, bitno će skratiti vrijeme za sklapanje pravnih poslova kod notara. Takođe, Uprava za nekretnine, vodeći se načelom efikasnosti, na ovaj način, građanima nudi jednu sasvim formu pristupa katastarskim podacima i dokumentaciji koja im je neophodna – bez odlaska u katastar i bez čekanja u redovima, a obezbijeđen je pristup terenutno ažuriranim podacima.

Direktor Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević, na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Ministarstva Pravde (direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor ) kao i predstavnicima Notarske komore, razgovarao je na temu normativnog uređenja elektronskom pristupu podacima Uprave za nekretnine od strane notara. Akcenat je stavljen na zaštiti ličnih podataka koji će se razmjenjivati putem ovih servisa. Procijenjeno je da ta stavka mora predstavljati prioritet. Zaključak je da predloženo softversko rješenje, pored niza benefita koje donosi građanima, takođe i zadovoljava sve propise i peporuke Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u ovoj oblasti.