| Kontakt

Uprava za nekretnine usvojila inicijalne smjernice u oblasti ranjivosti nefinansijskog sektora

Datum objave: 26.11.2018 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Ažuriranje druge po redu, “Nacionalne procjene rizika od pranja  novca i finansiranja terorizma “, počelo je održavanjem dvodnevne radionice, 22. i 23. novembra u hotelu CentreVille,  kojoj su prisustvovali i predstavnici Uprave za nekretnine kao članovi radne grupe 1 "Procjena prijetnji" i 7 “Ranjivost označenih pravnih i fizičkih lica van finansijskog sektora”. 

Naime,  Evropska unija i Savjet Evrope  potpisali su Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku, koji se zasniva na prioritetima Savjeta Evrope i EU u kontekstu Zapadnog Balkana i Turske, i na iskustvu Savjeta Evrope u metodologijama postavljanja standarda, monitoringa i saradnje. U oblasti borbe protiv ekonomskog kriminala, u okviru Horizontalnog programa, dizajnirane su tri specifične akcije da podrže odabrane reformske procese u Albaniji, Crnoj Gori i „Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji“. Specifični ciljevi programa u Crnoj Gori se ogledaju u podršci jačanju legislativnih okvira za sprečavanje korupcije; izgradnji institucionalnih kapaciteta u oblasti sprječavanja korupcije (pružanje podrške unaprjeđenju kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije); jačanju kapaciteta organa za sprovođenje zakona, tužilaštva i sudstva u borbi  protiv ekonomskog . U okviru sesija,  preko svojih delegiranih predstavnika, crnogorske institucije pokazale su spremnost za jačanje i unapređenje cjelokupnog državnog sistema, ocijenjeno je na radionici.

“Usvajanjem inicijalnih smjernica  u oblasti ranjivosti nefinansijskog sektora, kroz prevenciju, i u punom kapacitetu raspoloživih znanja i mogućnosti, cilj nam je da doprinesemo   boljoj zaštiti demokratije, vladavine prava, a prije svega  sigurnosti i povjerenju  gradjana u institucije sistema.   Uprava za nekretnine je dosljedna u naporima  da identifikuje potencijalnu izlozenost riziku, računajući na efikasnu strukturu i zakonske mehanizme u vidu prevencije i suzbijanja svega onog sto predstavlja potencijalnu prijetnju po legitiman i zakonom uredjen rad Uprave,  prije svega zbog povjerenja javnosti”, istakli su predstavnici Uprave za nekretnine u okviru panel diskusije.

Radionici je prisustvovalo 90 predstavnika iz 37 relevantnih  institucija.