| Kontakt

Zaključci sa XI Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

Datum objave: 07.06.2018 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Na XI Regionalnoj konferenciji o katastru i infrastrukturi prostornih podataka, održanoj u Budvi, od 29. do 31. maja ove godine, sve katastarsko-kartografske institucije, predstavnice zemalja regiona: Albanije Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova i Metohije, Makedonije, Srbije, Slovenije  i  Crne Gore, u svojim nastupima i prezentacijama, u kojima su predstavile svoje aktivnosti na polju katastra i infrastrukture prostornih podataka, istakle su:

• važnost tačnosti, sigurnosti i pouzdanosti  geoprostornih  podataka  za sektor zemljišne administracije, ali i za ukupno društvo
• značaj za cjelokupan sistem da Institucije budu prepoznate kao ključne u kreiranju i distribuciji geoprostornih podataka
• neophodnost intezivne saradnje sa privatnim i javnim sektorom i jačanje kapaciteta sa ciljem aktivnog učešća u izgradnji  digitalnog društva
• uočeni  zajednički  strateški ciljevi, ali i različitost nivoa potrebnih faza poslova kod pripreme i relizacije projekata, što ukazuje na dalju saradnju u preuzimanju  iskustava i dobrih praksi
• istaknuta je važnost dosadašnje saradnje sa međunarodnim asocijacijama i institucijama, kao i potreba proširenja te saradnje, u cilju preuzimanja  standarda, iskustava,  znanja  i direktne podrške u pripremi i implementaciji  projekata.

Institucije ističu iskrenu zahvalnost svim međunarodnim donatorskim  institucijama i asocijacijama, nadajući se daljoj uspješnoj saradnji.

Naredna XII Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka, održaće se u Bosni i Hercegovini u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine, početkom juna 2019. godine.