| Kontakt

Nastavak uspješne saradnje Uprave za nekretnine i Norveške državne Agencije za katastar

Datum objave: 18.04.2018 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Dugogodišnja uspješna saradnja Uprave za nekretnine sa Norveškom državnom agencijom za katastar i kartografiju se nastavlja tokom dvodnevne posjete delegacije Uprave za nekretnine Oslu.

Na poziv Norveške agencije, direktor Uprave za nekretnine, g-din Dragan Kovačević je prisustvovao sastancima sa predstavnicima katastarsko-kartografskih institucija regiona tokom kojih se detaljnije govorilo o planiranju faza i ciljeva realizacije zajedničkih projekata

Norveška Vlada je, u okviru podrške regionu Zapadnog Balkana, odobrila i finansiranje projekata regionalnog tipa iz oblasti koje su u nadležnosti katastarskih i kartografskih institucija zemalja ovog regiona (zemlje bivše SFRJ i Albanija). U komunikaciji sa predstavnicima iz regiona usaglašeno je da jedan od vrlo bitnih projekata treba da bude Izrada regionalnog Geoida, čiji će korisnici biti sve države regiona. Ovaj projekat će biti od izuzetne važnosti za Crnu Goru, jer će u okviru njega biti vršena relativna gravimetrijska i po potrebi nivelmanska mjerenja na teritoriji Crne Gore, usaglašavanje tih mjerenja sa državama koje se graniče sa Crnom Gorom, i kao krajnji rezultat će se dobiti precizni visinski model na teritoriji Crne Gore, koji će imati višestruku primjenu u različitim oblastima, kao što su: infrastrukturni projekti, izrada različitih 3D modela Crne Gore, praćenje pomjeranja tla, seizmološka mjerenja i druge namjene za koje su neophodne tačne visine terena. Među ostalim planiranim projektima su i Uspostava adresnog registra u Crnoj Gori i Unapređenje proizvodnje topografskih karata koji su veoma značajni za Crnu Goru i budući rad Uprave za nekretnine, naročito sa aspekta primjene rezultata navedenih projekata.