| Kontakt

X Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

Datum objave: 19.06.2017 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


U organizaciji Agencije za katastar na nedvižnosti Republike Makedonije,  u Skoplju je 8. i 9. juna 2017. godine održana X Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Redovna Regionalna konferencija, na ovogodišnjem zasijedanju okupila je predstavnike članica katastarsko-kartografskih institucija regiona Albanije, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Republike Srpske, Slovenije, Srbije i Crne Gore, a od ove godine pridružili su se i predstavnici  Geodetske uprave Bugarske.

Ovogodišnjoj konferenciji prisustvovali su i predstavnici: privatnog sektora, geodetskih društava, komora i predstavnici univerziteta, a gosti konferencije su bili i predstavnici geodetskih uprava Švedske, Norveške, Holandije, Turske, kao i predstavnici EuroGeographics-a, UN-GGIM-a (UN  Global Geospatial Information Management) i CLGE-a (Council of European Geodetic Surveyors).

Glavna tema  X Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka bila je „Uloga nacionalnih agencija za katastar i kartografiju, privatnog geodetskog sektora i univerziteta na proces upravljanja geoprostornim podacima“.

U okviru sesije "Doprinos katastarsko-kartografskih institucija, sa predstavljanjem desetogodišnje reforme katastra i infrastrukture prostornih podataka", Uprava za nekretnine Crne Gore, prezentovala je realizovane i aktuelne projekte u oblasti poboljšanja zemljišne administracije, modernizacije informacionog sistema i međunarodne saradnje, kao i planirane aktivnosti.

Predstavljeni su postignuti rezultati u procesu ubrzanja registracije nepokretnosti, uspostavljanju evidencije katastra nepokretnosti, poboljšanju uslova rada i pružanja usluga i ukazalo se na doprinos Uprave za nekretnine u razvoju i realizaciji najznačajnijih infrastrukturnih državnih projekata.

Veoma važan segment prezentacije bila je međunarodna saradnja, prepoznata kao jedan od bitnih faktora koji determinišu progres u realizaciji aktivnosti Uprave za nekretnine, koja je rezultirala brojnim implementiranim projektima od velikog značaja za javni i privatni sektor Crne Gore.

Tokom konferencije održan je i Okrugli sto, na kojem su direktori institucija uzeli učešće na temu analize aktivnosti i ciljeva u sektoru zemljišne administracije u regionu, s posebnim akcentom na saradnju katastarsko-kartografskih institucija.

Posebna tema bila je i realizacija regionalnih projekata koji su inicirani na I Regionalnoj konferenciji o katastru kao i razgovori s predstavnicima donatora u vezi s nastavkom dosadašnjih projekata  u sektoru zemljišne administracije.

Zajednički zaključak je da je uspješna regionalna saradnja omogućila međusobno povezivanje u cilju razmjene znanja,  iskustava i dobre prakse u oblasti katastra i infrastrukture prostornih podataka i značajno doprinijela modernizaciji i ubrzanju reformi sistema zemljišne administracije, kao i izgradnji infrastrukture prostornih podataka u regionu.