| Kontakt

Implementacija Sporazuma o saradnji ASK i UZN

Datum objave: 05.10.2017 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


IPA 2014 tvining projekat  „Podrška implementaciji mjera integriteta“, čija je korisnica Agencija za sprječavanje korupcije Crne Gore (ASK),  ima za cilj podršku u implementaciji mjera integriteta u institucijama javnog sektora i unapređenje sistema za sprječavanje korupcije. U okviru aktivnosti komponente  4 projekta „Jačanje kapaciteta, učinkovitosti i koordinatorske uloge ASK“,  predviđeni su sastanci sa predstavnicima institucija sa kojima ASK blisko sarađuje.

Na temu implementacije Sporazuma o saradnji  Agencije za sprječavanje korupcije i Uprave za nekretnine, 27. septembra, 2017. godine organizovan je sastanank predstavnika dvije institucije, sa ekspertima  Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC), g-đom Valerijom Masćelo (Valeria Mascello) i g. Đuzepeom Abatinom (Giuseppe Abbatino).

Agencija za sprječavanje korupcije i Uprava za nekretnine potpisali su Sporazum o saradnji 07. decembra, 2016. godine. Sporazumom je definisano: unapređenje međusobne saradnje; razmjena informacija; podrška u implementaciji  Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; postizanje visokog stepena informisanosti radi prevencije i otkrivanja sukoba interesa javnih funkcionera, kao i razvoj kapaciteta Agencije i Uprave za nekretnine.