| Kontakt

IMPULS projekat - saradnja zemalja Zapadnog Balkana

Datum objave: 28.04.2017 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Regionalni IMPULS projekat

 

 

U okviru regionalnog IMPULS projekta, finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA), a u organizaciji Švedske državne agencije za katastar i kartografiju (Lantmateriet) i Hrvatske Državne Geodetske Uprave, u Zagrebu je 11. i 12. aprila 2017. godine održan sastanak nacionalnih koordinatora i upravnog odbora projekta.

Glavni cilj IMPULS projekta je uspostavljanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka u zemljama zapadnog Balkana, kao i razvoj regionalne saradnje u ovoj oblasti. Kroz ove aktivnosti je planirano postizanje implementacije EU INSPIRE direktive i unapređenje e-Uprave, što će imati uticaja na ekonomski razvoj, transparentnost prava na nepokretnostima, kao i efikasnije upravljanje podacima i resursima u vlasništvu javne administracije u zemljama korisnicama projekta.

Na sastancima, pored predstavnika Uprave za nekretnine, prisutni su bili eksperti iz Švedske i Hrvatske koji učestvuju u realizaciji i upravljanju projektom.

Teme koje su obrađene tokom sastanka su:

 • analiza akcionih planova za realizaciju projekta za period 2017-2018 za svaku državu korisnicu projekta, kao i za projekat generalno;
 • analiza i usvajanje polugodišnjeg izvještaja za cijeli projekat;
 • priprema plana za realizaciju aktivnosti koje se odnose na kontrolu kvaliteta i usaglašenost sa međunarodnim standardima;
 • pregled stanja u zemljama korisnicama projekta kad su u pitanju servisi za pronalaženje podataka i geoportali;
 • vođenje računa o rodnoj ravnopravnosti u procesima realizaciji projekta;
 • planiranje unapređenja regionalne mreže;
 • analiza predloga za nastavak saradnje u zemljama Zapadnog Balkana nakon završetka IMPULS projekta;
 • prezentacija nacrta polugodišnjeg izvještaja o realizaciji projekta i odobravanje predloženog računa za Švedsku Agenciju za međunarodnu saradnju;
 • pregled realizovanih aktivnosti iz akcionog plana i diskusija o problemima sa kojima se susreću učesnici u projektu tokom realizacije planiranih aktivnosti;
 • pripremne aktivnosti i planiranje desete Regionalne konferenciju o katastru i infrastrukturi prostornih podataka u Skoplju u junu 2017. godine;
 • planiranje sledećeg sastanka upravnog odbora.