| Kontakt

Eksperti iz Istat-a i Univerziteta u Rimu u radnoj posjeti Upravi za nekretnine

Datum objave: 24.03.2017 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


„Programom zvanične statistike za period 2014-2018“ koji je usvojila Vlada Crne Gore, predviđen je aktivan rad na unapređenju organizacije i kontrole statističkih procesa uvođenjem modernih tehnologija i savremenog pristupa procesu prikupljanja, obrade i diseminacije podataka. Glavni nosilac ovih aktivnosti u Crnoj Gori je Zavod za statistiku Crne Gore - Monstat. Otvaranjem poglavlja 18 u fazi pristupnih pregovora sa Evropskom Unijom, koji se odnosi na Statistiku, Crna Gora otvara i proces harmonizacije sa evropskim standardima koji podrazumijevaju postojanje adekvatnog adresnog registra.

U okviru aktivnosti u sklopu projekta, G-đica Pina Gracia Ticca iz Nacionalnog Instituta za statistiku Italije - Istat i g-din Roberto Bianchini sa Univerziteta u Rimu, koji predstavljaju italijanski ekspertski tim, su boravili u Crnoj Gori u periodu od 13. do 17. februara. Oni su se upoznali sa dostupnim registrima koji sadrže adrese stanovništva, zgrada i preduzeća, kao i sa kvalitetom ovih izvora, a sve u cilju stvaranja jedinstvenog nacionalnog adresnog registra u Crnoj Gori. Upoznati su i sa metodološkom pozadinom za stvaranje nacionalnog adresnog registra kao jedinstvenog registra ulica i kućnih brojeva, uzimajući u obzir i odredbe EU INSPIRE direktive, koja propisuje uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka u Evropskoj zajednici.

Prilikom posjete Crnoj Gori, eksperti su zajedno sa predstavnicima Uprave za nekretnine i Monstat-a zaključili da je, bez sumnje, jedan od prioriteta naše države u ovoj oblasti razvoj jedinstvenog nacionalnog adresnog registra, kako bi se Crna Gora uskladila sa evropskim standardima po pitanju zvanične statistike.

Eksperti su izrazili  zadovoljstvo što su, kako su kazali, podaci o katastarskim parcelama i vlasništvu dobro digitalizovani, organizovani i održavani. Pohvalili su saradnju između Monstat-a i Uprave za nekretnine, što je veoma bitno za dalji razvoj adresnog sistema u Crnoj Gori.

Kada su u pitanju zakonske obaveze i planirane aktivnosti Uprave za nekretnine, implementacija nacionalnog adresnog registra će biti od velikog značaja za kompletiranje skupova podataka o prostoru, kao i za brži i efikasniji pristup podacima o objektima, zemljištu i pravima nad njima.

Nacionalni adresni registar je jedna od obaveza Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, dok će rastuća potreba za pouzdanim informacijama ovog registra i ubrzati proces njegovog formiranja, a preporuke međunarodnih institucija poput Eurostat-a i Ujedinjenih nacija je da se ove aktivnosti ubrzaju i da se što prije dođe do konkretnih rezultata.

Ekspertski tim iz Italije je narednu posjetu Crnoj Gori zakazao za april, kada će biti riječi o pilot projektu kao adekvatnoj pripremi za nacionalni adresni registar.