| Kontakt

Konferencija Projekta zemljišne administracije i upravljanja (LAMP)

Datum objave: 29.02.2016 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


LAMP Projekat zemljišne administracije i upravljanja koji je realizovan u partnerstvu sa Svjetskom bankom u okviru Komponente A usmjeren je na poboljšanje efikasnosti u procesu prostornog planiranja, izdavanja dozvola i uknjižbe nekretnina.

Komponenta A je realizovana od strane Uprave za nekretnine u okviru Ministarstva finansija i fokusirala se na:

 • unaprjeđenje procesa registracije nepokretnosti,
 • poboljšanje uslova rada i pružanja usluga u područnim jedinicama,
 • modernizaciju informacionog sistema i poboljšanje standarda usluga,
 • realizaciju projekata osnivanja katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore.

Unapređenje procesa registracije nepokretnosti

Dobrom organizacijom rada, angažovanjem svih kapaciteta Uprave za nekretnine u okviru projekta LAMP pažnja je posvećena

  • poboljšanju procesa registracije nepokretnosti, u cilju povećanja efikasnosti u radu i smanjenju vremena potrebnog za završetak podnijetih zahtjeva.
  • Rad na predmetima upisa hipoteka sveden je na 24h od momenta predaje zahtjeva, čime je Uprava i korisnicima kredita stvorila uslove za njihove dalje aktivnosti.
  • Upis u katastru nepokretnosti shodno Izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti omogućeno je da notarski akt u skladu sa klauzulom intabulante, budu izvršni akt, i time je pojednostavljen proces registracije nepokretnosti.

 

Pokazatelj uspješnosti rada Uprave za nekretnine je rezultat da je na kraju 2015 godine smanjen broj nezavršenih predmeta i to  2,9 % od ukupnog broja predmeta u radu, uz napomenu da je broj predmeta  u odnosu na prethodni period porastao za 10.1%.

U periodu implementacije projekta organizovano je niz radionica sa predstavnicima zemalja regiona, kao i na lokalnom nivou na temu implementacije zakonskih rješenja iz oblasti svojinskih odnosa.

Poboljšanje uslova rada i pružanja usluga u područnim jedinicama
U okviru Projekta Lamp i podršku Vlade Crne Gore poboljšani su uslovi rada Uprave za nekretnine i njenih Područnih jedinica, i to: 

 • Izgradnjom i opremanjem poslovnog objekta Uprave za nekretnine  i Područne jedinice Podgorica,
 • obezbjeđivanje novih prostorija za potrebe područnih jedinica Rožaje i Nikšić i njihovim opremanjem
 • adaptaciju poslovnih prostorija u područnim jedinicama: Cetinje, Berane, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj i njihovim opremanjem,
 • opremanje PJ Budva za koju su prostorije obezbijeđene od strane Vlade Crne Gore.

 

Modernizacija informacionog sistema i poboljšanje standarda usluga

U toku trajanja projekta LAMP, nastavljeno je sa započetim aktivnostima i realizaciji planiranih projekata, koji su omogućili stvaranje preduslova implementacije novih tehnoloških dostignuća za kvalitetno pružanje usluga, dostupnosti podataka i korišćenje e-servisa.

U okviru projekta LAMP završeni su sljedeći projekti:

 • Završen je službeni katastarski model podataka, kao jedan od prvih koraka u stvaranju jedinstvenog geoinformatičkog okruženja za ostvarenje navedenih strateških tehnoloških zahtjeva i ciljeva.
 • Nadogradnja softverskog rješenja, koji se dugi niz godina koristi za potrebe održavanja baza katastarskih evidencija, konkretno podsistema vlasničke strukture baze katastarskih evidencija.

Novi sistem je Implementiran saglasno postojećim pravnim propisima omogućio održavanje, distribuciju, razmjenu, čuvanje, arhiviranje i zaštitu podataka katastarskih evidencija. Razvijeni su  servisi za on-line distribuciju podataka namijenjenu svim korisnicima podataka katastarskih evidencija, javnom i privatnom sektoru.

Uvid u podatke katastarskih evidencija ostvaren je preko web aplikacije i u skladu sa zakonskom regulativom obezbijeđena je dostupnost različitog sadržaja podataka, za različite vrste korisnika, s napomenom da su svi podaci on-line u realnom vremenu.

Jedan od narednih koraka u implementaciji ovog sistema jeste on-line preuzimanje e-dokumenatacije dokaza o vlasništvu odnosno lista nepokretnosti, posjedovnog lista i uvjerenja.

Sa implementacijom nadogradnje softverskog rješenja obezbijeđena je transparentnost podataka, brži i efikasniji pregled istih, kao i uvid u status rješavanja zahtjeva.

 • Obezbjeđivanje hardversko-komunikacione infrastrukture i  implementacija Data Centra

Realizacija ovog projekta je strateški pristup koji Upravi za nekretnine obezbjeđuje funkcionalni ICT sistem i omoguć́ava efikasno funkcionisanje organizacije.
Cilj implementacije DataCentra je kompjuterizacija i automatizacija poslovnih procesa u UZN, uz smanjenje operativnih troškova kroz centralizaciju IT resursa.
Projektom je obezbijeđena: lokalna mreža, serverska infrastruktura, sistem za skladištenje podataka, sistem za upravljanje podacima,kao i ostala potrebna oprema ICT infrastrukture.

Osim ovih aktivnosti kroz projekat je pružena podrška izradi IT strategije na globalnom    nivou,  obukama,  nabavki licenci i obezbjeđivanju hardverske infrastrukture za potrebe područnih jedinica i Komisija za izlaganje podataka na javni uvid.

Realizaciju projekata osnivanja katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore

Zahvaljujući zajmu Svjetske banke, Uprava je imala podršku kroz Projekat izrade katastra nepokretnosti za dio teritorija i to:

 • Opština Žabljak, Andrijevica, Berane,  Mojkovac, Pljevlja i Šavnik, čime su pripremljeni elaborati za oko 240.000 ha nepremjerenog dijela.
 • U evidenciju katastra nepokretnosti prevedno je  oko 100.000 ha i u toku je izlaganje podataka na javni uvid za preostali dio.
 • Uprava za nekretnine sopstvenim resursima iz sredstava Budžeta Crne Gore i uz angažovanje izvođača radova iz LAMP-a pružena je podrška na drugim projektima koji su obuhvatili nepremjereni dio teritorije i to oko 210.000 ha, od čega je već realizovano 140.000, a preostali dio je u toku.

 

Na osnovu aktivnosti izrade katastra nepokretnosti od ukupne teritorije države ostalo je 10% nepremjerenog dijela odnosno popisnog katastra.
Značaj osnivanja katastra nepokretnosti je veoma bitan jer sva strateška planiranja odnose se na neophodnost korišćenja podataka o prostoru i uređenosti zemljišne administracije  koja predstavlja osnovu za realizaciju rojekata od začaja za Crnu Goru.

Zahvaljujući zajmu Svjetske banke i podršci Vlade Crne Gore, Uprava je kroz Projekat zemljišne adminstracije i upravljanja, postigla je veliki napredak kako u dijelu poboljšanja registracije nepokretnosti, obezbjeđivanju podataka, pružanju usluga, smanjenju biznis barijera, tako i u dijelu obezbjeđivanja adekvatnih uslova rada i organizacije koja je doprinijela bržem, efikasnijem i lakšem obavljanju poslova, na zadovoljstvo kako internih tako i eksternih korisnika podataka i usluga UZN.