| Kontakt

Saopštenje za javnost

Datum objave: 23.07.2007 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu clana 20 i 35 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list RCG" br. 46/06) Uprava za nekretnine Vlade Republike Crne Gore, oglašava


P O Z I V
Br. 40/2007

na otvoreni postupak Javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme i izvršenje usluga


Uprava za nekretnine Republike Vlade Crne Gore je opredijelila sredstva za predmetnu nabavku sa budžetskim izvorom finansiranja.

Predmet nadmetanja je nabavka računarske opreme i izvršenje usluga sa pozivom za sve zainteresovane ponudace da uzmu ucešće u predmetnoj nabavci.

Preuzmi