| Kontakt
Aktuelnosti

21.09.2007

Crna Gora dobija digitalni sistem gegrafskih informacija

Za dvije godine Crna Gora će dobiti prvu digitalnu državnu kartu sa bazom podataka geografskog informacijskog sistema i 127 digitalnih topografskih karata izrađenih uz primjenu ISO standarda

 

 

26.07.2007

Saopštenje Uprave za nekretnine

Na osnovu clana 4. stav 1 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ( SL.RCG 29/07) VLADA Republike Crne Gore je na sjednici od 26.07.2007.god. donijela je Srednjorocni Program radova na premjeru i izradi kat.nepokretnosti za period 2008-2013

 

 

23.07.2007

Saopštenje za javnost

Na osnovu člana 20 i 35 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list RCG" br. 46/06) Uprava za nekretnine Vlade Republike Crne Gore, oglašava
P O Z I V
Br. 40/2007 na otvoreni postupak Javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđač

 

 

18.07.2007

Stranci ne mogu da posjeduju zemlju u Crnoj Gori

Direktor Uprave za nekretnine Crne Gore Mićo Orlandić potvrdio je da je Uprava za nekretnine nedavno naložila svim područnim jedinicima striktnu primjenu zakona po kojem strani državljani ne mogu da posjeduju zemlju

 

 

11.07.2007

Konferencija za novinare

Uprava za nekretnine, kakvu danas imamo, vrši poslove na izradi i održavanju državnog premjera i katastra nepokretnosti. Ovaj posao do 1992. godine, obavljala je vršila Republicka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 

 


Vijesti od 201do 205 od ukupno 205
Prva Prošla