| KontaktKontakti Uprave za nekretnine

Područne jedinice :

1. Andrijevica
Stijović Slavko; Ul: Branka Deletića bb; Tel: 051/243-542
andrijevica@uzn.gov.me 


2. Bar
Brajušković Stevan ; Ul: Bulevar revolucije br. 1; Tel: 030/312-447
bar@uzn.gov.me

3. Berane
Marijanović Velibor Ul: IV Crnogorske br. 2; Tel: 051/233-343
berane@uzn.gov.me      

4. Bijelo Polje
Kurćehajić Haris ; Ul: Slobode bb; Tel: 050/432-784
bijelopolje@uzn.gov.me

5. Budva
Tomašević Sonja ; Ul: Mediteranska bb, PC TQ Plaza, II sprat; Tel: 033/451-147
budva@uzn.gov.me

6. Cetinje
Borozan Marija ; Ul: Bajova br.2; Tel: 041/231-687
cetinje@uzn.gov.me     

7. Danilovgrad
Džaković Dragan; Ul: Trg 9. decembar bb; Tel: 020/811-953
danilovgrad@uzn.gov.me 

8. Herceg Novi
Radusinović Mirjana ; Ul: Maršala Tita br. 2; Tel: 031/322-413
hercegnovi@uzn.gov.me 

9. Kolašin
Vukić Veselin; Ul: Buda Tomovića bb; Tel: 020/865-828
kolasin@uzn.gov.me     

10. Kotor
Miletić Veselin ; Ul: Stari grad - Kotor; Tel: 032/301-052 ; 032/301-053
kotor@uzn.gov.me       

11. Mojkovac
Filipović Stanka ; Ul: Mališe Damjanovića bb; Tel: 050/472-118
mojkovac@uzn.gov.me    

12. Nikšic
Nikolić Krsto; Ul: Bulevar 13. jula bb ; Tel: 040/201-125 ; 040/201-124
niksic@uzn.gov.me     

13. Plav
Hakanjin Mustafa; Ul: Čaršijska bb; Tel: 051/251-126
plav@uzn.gov.me        

14. Plužine
Tadić Ratko; Ul: Plužine; Tel: 040/271-106
pluzine@uzn.gov.me     

15. Pljevlja
Danilović Miloš; Ul: Kralja Petra (zgrada Opštine); Tel: 052/322-989
pljevlja@uzn.gov.me

16. Podgorica
Bulatović Marko ; Ul.: Bracana Bracanovića bb (preko puta Roda marketa); Tel: 020/444-500; 020/444-501
podgorica@uzn.gov.me   

17. Rožaje
Kurpejović Ersad; Ul: Maršala Tita bb; Tel: 051/272-051
rozaje@uzn.gov.me

18. Šavnik
Stanjević Milojka; Ul: Šavnik (zgrada Opštine); Tel: 040/266-106
savnik@uzn.gov.me      

19. Tivat
Lakićević Ana ; Ul: Nikole Đurkovića bb; Tel: 032/671-980
tivat@uzn.gov.me       

20. Žabljak
Gagić Vlado ; Ul: Trg durmitorskih ratnika bb; Tel: 052/361-562
zabljak@uzn.gov.me

21. Ulcinj
Čaprić Dževdet; Ul: Bulevar Maršala Tita; Tel: 030/412-897
ulcinj@uzn.gov.me

 

E-mail: nekretnine@t-com.me