| KontaktKontakti Uprave za nekretnine

DIREKTOR UPRAVE ZA NEKRETNINE
Telefon: +382 20 444-001 
Telefon: +382 20 444-555
Fax: +382 20-444-004
E-mail: nekretnine@t-com.me

 

SEKTOR ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Odsjek za kontrolu rada Područnih jedinica
Telefon: +382 20 444-005
Telefon: +382 20 444-014

Pravna služba Sektora
Telefon: +382 20 444-013
Telefon: +382 20 444-549

 

SEKTOR ZA DRŽAVNI PREMJER I KARTOGRAFIJU

Pomoćnik direktora
Telefon: +382 20 444-038

Odsjek za državni premjer
Telefon: +382 20 444-511
Telefon: +382 20 444-512
Telefon: +382 20 444-516

Odsjek za kartografiju i fotogrametriju
Telefon: +382 20 444-016
Telefon: +382 20 444-018
Telefon: +382 20 444-019
Telefon: +382 20 444-020

Odsjek za državnu granicu i osnovne radove
Telefon: +382 20 444-510

Inspektor za geodeziju
Telefon: +382 20 444-509

 

SEKTOR ZA INFORMACIONI SISTEM

Pomoćnik direktora
Telefon: +382 20 444-010

Odsjek za održavanje informacionog sistema
Telefon: +382 20 444-021
Telefon: +382 20 444-044

Odsjek za NIGP i razvoj informacionog sistema
Telefon: +382 20 444-029
Telefon: +382 20 444-040

 

SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE

Pomoćnik direktora
Telefon: +382 20 444-027

Odsjek za razvoj, stručno usavršavanje i upravljanje ljudskih resursa
Telefon: +382 20 444-007
Telefon: +382 20 444-008
Telefon: +382 20 444-009
Telefon: +382 20 444-026

OPŠTE INFORMACIJE

Arhiva Uprave za nekretnine
Telefon: +382 20 444-025

Arhiva Područne jedinice Podgorica
Telefon: +382 20 444-551

Izdavanje prepisa Listova nepokretnosti I uvjerenja
Telefon: +382 20 444-553

Izdavanje kopija planova
Telefon: +382 20 444-552

Izdavanje uvjerenja o vlasništvu
Telefon: +382 20 444-546

Montepos
Telefon: +382 20 444-020
Telefon: +382 20 444-039

Web aplikacija e-Katastar/ geoportal
Telefon: +382 20 444-021
Telefon: +382 20 444-031
Telefon: +382 20 444-032

Primjedbe, sugestije i pohvale
e-mail: nekretnine@t-com.me