| KontaktKontakti Uprave za nekretnine

Za sve detaljnije informacije, pitanja, sugestije i predloge, možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila.

Uvjereni smo da ćete nam Vašim sugestijama i predlozima omogućiti dodatnu efikasnost u radu i osigurati bolju podršku, sa ciljem lakše dostupnosti i otvorenosti svim našim korisnicima.

S poštovanjem,

Uprava za nekretnine 

 

Telefon: +382 20 444-001 
Telefon: +382 20 444-555
Fax: +382 20-444-004
E-mail: nekretnine@t-com.me