| Kontakt
Izlaganje podataka na javni uvid
Javni oglasi

Na osnovu člana 62 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl. list RCG“, br. 29/07 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15 i 37/17), Uprava za nekretnine objavljuje JAVNI OGLAS o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima za opštine:

E-mail: nekretnine@t-com.me