| Kontakt
Izdati putni nalozi za službena vozila Uprave za nekretnine

Obaveze državnih organa i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje

 

E-mail: nekretnine@t-com.me