| Kontakt
Geoportal Uprave za nekretnine

 

Geoportal Uprave za nekretnine omogućava pristup servisima pretraživanja i pregledanja za određeni broj metapodataka, setova prostornih podataka i servisa putem Interneta za profesionalne korisnike, kao i za široku javnost.

Uspostavljanjem Geoportala  Uprave za nekretnine omogućena je svim zainteresovanim korisnicima razmjena prostornih podataka na nacionalnom nivou u cilju povećanja efikasnosti javnih servisa.

Uprava za nekretnine poziva državne organe, organe lokalnih zajednica, sve korisnike i stvaraoce podataka o prostoru, na zajedničke aktivnosti i saradnju u korišćenju i razmjeni geoprostornih podataka preko Geoportala Uprave za nekretnine.

Poštovani građani i korisnici naših usluga, pozivamo Vas da se sa svojim prijedlozima, sugestijama i uočenim nedostacima, uključite u zajedničke aktivnosti i date doprinos u cilju poboljšanja kvaliteta prostornih podataka.


Novom Geoportalu možete pristupiti putem sledećeg linka  


Stari Geoportal je dostupan na ovom linku