| Kontakt

Privatne geodetske organizacije

Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ 29/07) članom 186 je propisano da počev od 02. juna 2008 godine, geodetske radove koji se odnose na izradu i održavanje premjera, osnovne geodetske radove, izradu katastra vodova  obavljaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za izvođenje ovih radova i koji imaju licencu za rad (geodetske organizacije) na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o državnom premjeru i katastru  nepokretnosti (član 6 stav 2).

Geodetske organizacije koje imaju licencu za rad - izvođenje geodetskih radova  i izradu tehničke dokumentacije i kojima se možete obraćati su u nastavku i date su po abecednom redu.

Domaće geodetske organizacije:

 1. "ALIANS MONTENEGRO TRADE " D.O.O. - Bar, Bulevar Dinastije Petrović H-24; Tel: +38267/594-481; +38230/314-446
 2. "BEMAX" D.O.O. - Podgorica, Ul. Moskovska br. 2/B; Tel: +38220/265-346;  +38220/234-321; +38220/212-272; +38269/388-100; Fax: +38220/212-272;
  E-mail: office@bemaxcg.me
 3. "CADING" D.O.O. - Bar, Ul. Bulevar Revolucije A3; Tel: +38267/393-342
 4. "CIVIL ENGINEER " D.O.O. - Podgorica, Ul. 4 Jul 105/17; Tel: +382.68.820-371; +382.20.611-440; E-mail: djordje.bogavac@civilengineer.me; Web: www.civilengineer.me
 5. "ČELEBIĆ" D.O.O. - Podgorica, Ul. Kralja Nikole br.27; Tel: +38220/444-424; +38220/444-483; Web: www.celebic.me
 6. "DING" D.O.O. - Podgorica, Ul. 27. Marta br. D9; Tel: +38267/890-534
 7. "EKVIDISTANCA" D.O.O. - Bar, Ul. Bulevar revolucije B5 Bar; Tel: +38230/311-987; +38269/568-477
 8. "ELIPSOID" D.O.O. - Ulcinj, Ul. Bulevar Skender beg; Tel: +38269/379-279
 9. "GEOART " D.O.O. - Podgorica, Ul. Mitra Bakića 92; Tel: +38269/216-111; +38267/204-311; E-mail: geoart.me@gmail.com
 10. "GEO - KOMPAS " D.O.O. - Nikšić, Ul. Baja Pivljanina 7/a; Tel: +38269/512-924; +38267/288-693; E-mail: geokompasdoo@gmail.com
 11. "GEO - PADEŽ" D.O.O. - Kolašin, Ul. Milivoja Bulatovića br. 8; Tel: +38268/481-121
 12. "GEO & ARH PROJEKT" D.O.O. - Podgorica, Ul. Slobode 63/II; Tel: +38268/801-947; Tel/fax: +38220/512-595; E-mail: geoarh.krsto@gmail.com
 13. "GEO DALTA" D.O.O. - Ulcinj, Ul. Bulevar Skenderbega, zgrada "Solidarnosti" bb; Tel: +38269/065-893; +38230/411-377
 14. "GEO ENGINEERING" D.O.O. - Podgorica, Ul. Bulevar Vojvode Stanka Radonjića bb (Penzionerska zgrada); Tel: +38267/234-266; +38267/254-152; +38267/866-535; E-mail: geoingcg@gmail.com
 15. "GEO EXPERT" D.O.O. - Podgorica, Ul. Vasa Raičkovića br. 11; Tel: +38268/007-108; +38267/339-259; ; E-mail: geoexpertpg@gmail.com; Web: www.geoexpert.me
 16. "GEO FRIENDS" D.O.O. - Podgorica, Ul. Cetinjski put 5-2, Stan br. 38; Rožaje 84310, Ul. Ćatovska b.b.; Tel: +382 68/597-690
 17. "GEO IN" D.O.O. - Budva, Ul. Zaobilaznica, zgrada Zvicer 2/12; Tel: +38269/078-062; +38269/641-103; E-mail: geoin.budva@t-com.me
 18. "GEO M" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Spasića I Mašare br. 22; Tel: +38269/549-879; +38269/468-063
 19. "GEOAS" D.O.O. - Podgorica, Ul. 13. jul bb (zgrada Gradnje promet); Tel: +38269/070-921
 20. "GEOALT"D.O.O. - Podgorica, Vasa Raičkovića br.19; Tel:+38267/688-063; +38269/885-888; E-mail: geoalt.podgorica@gmail.com
 21. "GEO-BUILD" D.O.O. - Tivat, Donja Lastva bb; Tel: +38232/660-058; +38267/525-887
 22. "GEODATA" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. "Dr Jovana Bijelića" br. 23; Tel: +38221/322-551
 23. "GEODETING" D.O.O. - Bijelo Polje, Ul. 29. novembra br. 74; Tel: +38269/446-746
 24. "GEOERC" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Đenovići bb; Tel: +38267/539-629; +38268/338-007; E-mail: geoerc@hotmail.com
 25. "GEODESK" D.O.O.-Budva,Ul.Žrtava Fašizma br.12(Obilaznica); Tel: +382/68 508-921,E-mail:geodesk630@gmail.com ; Web: www.geodesk.me
 26. "GEOFIN" D.O.O. - Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 14; Tel/fax: 067/263-263; 067/278-076; 069/184-107
  Web: www.geofin.me
 27. "GEOHEKTAR" D.O.O. - Bar, Bulevar Revolucije B 5; Tel: +38267/300-371; +38267/219-354; +38230/311-549
 28. "GEOID" D.O.O. - Bar, Ul. Bulevar Revolucije A1; Tel: +38269/473-481; +38269/108-872
 29. "GEOMAP" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Mića Vavića br. 1; Tel: +38269/367-283; +38267/391-871
 30. "GEOMAX GROUP" D.O.O. - Podgorica, Bulevar 40, zgrada "Cijevna komerc", ulaz 3; Tel: +38220/647-393; +38268/537283; Web: www.geomaxgroup.com
 31. "GEOMET" D.O.O. - Kotor, Ul. Doboj I bb; Tel: +38232/334-783; +38269050419
 32. "GEO-METAR " D.O.O. - Podgorica, Ul. Studenska ulica (Profesorska zgrada, lamela III, sprat VII, stan br. 58; Tel: +38267/481-118; E-mail: geo-metar@hotmail.com; Web: www.geo-metar.com
 33. "GEO-ZENO " D.O.O. - Podgorica, Ul. Petra Lubarde br. 72; Tel: +38269/438-526; +38269/349-044; E-mail: geozetanova@gmaill.com
 34. "GEOMONT" D.O.O. - Budva, Žrtava fašizma bb, Zaobilaznica (zgrada "Nivel"-a, ulaz B, prvi sprat); Fax: +38233/465-210; +38269/279-958; E-mail: geomont@t-com.me
 35. "GEOOKO MNE " D.O.O. - Podgorica; Ul. Svetozara Markovića 33; Tel: +38267/227-600; +38269/248-218
 36. "GEONANA " D.O.O. - Podgorica, Ul. Vasa Raičkovića 4D; Tel: +38267/479-171; +38268/528-908;
 37. "GEONIK" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Bratstva i jedinstva br. 28; Tel: +38231/335-385; +38269/044-538; +38267/688-613
 38. "GEOOFFICE" D.O.O. - Podgorica, Novaka Miloševa br. 38; Tel: +38263/232-230; +38268/125-315
 39. "GEOPREMJER A & V"  D.O.O. - Kotor, Sveti Stasije bb; Tel: +38268/044-328; +38269/340-433; +38268/721-639
 40. "GEOPREMJER" D.O.O. - Podgorica, Ul. Sima Barovića br. 4, zgrada "Trilling"; Tel/fax: +38220/268-663; +38267/538-841
 41. "GEOPROJEKT PERIŠIĆ" D.O.O. - Podgorica, Bulevar Mitra Bakića br. 124; Tel: +38267/618-499; +38269/018-499; Fax: +38220/650-220; E-mail: gpp@t-com.me
 42. "GEOPROMET"  D.O.O. - Podgorica, Ul. 4 jula br. 105/17; Tel: +38269/793-224; +38269/357-639; +38267/239-669
 43. "GEOS" d.o.o. - Podgorica, City kvart Čelebić 2-3; Tel: +38220/290-264; Web: www.geos.co.me
 44. "GEO-SISTEM" D.O.O. - Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 32, I sprat; Tel: +382.69.287.885; E-mail: geosistem@t-com.me
 45. "GEO-START" D.O.O. - Podgorica; Ul. Vranjske Njive b.b.; P.J. Berane - Ul. Miloša Mališića br. 1; Tel: +38269/534-019
 46. "GEOLASER A&Z" D.O.O. Podgorica Ul. Velimira Terzića br. 3; Podgorica (preko puta Hrama Hristovog Vasksrenja) Tel: +38267/255-330; +38269/517-775; E-mail: geolaserpg@mail.com
 47. "GEO-TIM" D.O.O. - Podgorica, Ul. Svetozara Markovića br. 41; Tel: +38269/072-734; +38269/064-199; +38220/237-784; E-mail: mradisa@t-com.me
 48. "GEOTIN ENGINEERING" D.O.O. - Podgorica, Ul. 4 Jula S/10; Tel: +38267/607-696; +38269/817-032; E-mail: geotincg@gmail.com
 49. "GEOBIRO" D.O.O. - Herceg Novi, Ul, Balkanska br. 1; Tel: +38231/343-304; +38267/558-293
 50. "GEOURB" D.O.O. - Podgorica, Ul. Balšića br. 3; Tel: +38268/133-631; +38164/133-6311;
 51. "GRAD" D.O.O. - Bar, Ul. Njegoševa 10 Sutomore; Tel: +38269/906-715; +38230/373-309; E-mail: gradsutomore@gmail.com
 52. "INCH" D.O.O. - Bar, Ul. Bul. Revolucije B-4; Tel: +38230/311-223; +38269/035-255; +38269/014-055; +38267/475-434
 53. "KATASTAR" D.O.O. - Podgorica, Ul. Prva Proleterska br. 7; Tel: +38269/332-626; +38268/841-683; +38267/724-865; E-mail: katastar@live.com
 54. "KOTA" D.O.O. - Bar, Ul. Rista Lekića br. D9; Tel: +38268/200-030; +38268/815-280; +38268/815-285
 55. "LEND MONT" D.O.O. - Budva, Dubovica bb; Tel/fax: +38233/466-046; +38268/101-213; +38269/459-015; E-mail: lendmont@t-com.me
 56. "LIRI & LONI" D.O.O. - Ulcinj, Ul. Nikole Đakonovića bb; Tel: +38230/413-140; +38269/035-900
 57. "MEHANIZACIJA I PROGRAMAT" A.D. - Nikšić, Ul. Voja Deretića bb; Tel: +38240/213-091;
 58. "MONTE PUT " D.O.O. - Podgorica, Ul. Bulevar revolucije br. 9; Tel: +382.20.240-112; +382.20.240-113; Fax: +382.20.240.114; E-mail: pjautoput@t-com.me
 59. "NAVSTAR 7" D.O.O. - Niкšić, Ul. Gornje polje brod bb; Tel: +38267/721-494;
 60. "PLAN - NET" D.O.O. - Bar, Bulevar revolucije A3; Tel: +38269/641-244
 61. "PREMJER" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Braće Grbića 3; Tel: +38231/323-010 i +38231/321-448; +38269/342-157 i +38268/807-774
 62. "PROGRES MV" D.O.O. - Berane, Ul. Polimska br. 2; Tel: +38267/878-202
 63. "PROSTOR-PROJEKT" D.O.O. - Podgorica, Ul. Iva Andrića br. 14; Tel: +382.67.856-756; E-mail: prostorprojekt.geobiro@gmail.com
 64. "RAS Company " D.O.O. - Budva, Ul. Mainski put b.b.; Tel: +38268/623-323; E-mail: radivojesoldat@gmail.com
 65. "SAMI INŽENjERING " D.O.O. - Podgorica, Ul. Petra Šobajića br. 38; Tel: +38267/898-012
 66. "VL INŽENjERING " D.O.O. - Budva, Ul. Žrtava fašizma bb; Tel: +38268/484-071; E-mail: vlinzenjering@gmail.com
 67. "ZONING" D.O.O. - Herceg Novi, Ul. Njegoševa br. 90; Tel: +382(0)3132-1112; +38269/052-890; +38267/253-915; E-mail: zoning@t-com.me
 68. "33 PLUS " D.O.O. - Žabljak , Ul. Vojvode Triška Džakovića bb; Tel: +38269/521-122; E-mail: d.o.o.33plus@gmail.com
 69. "LD GRADNJA " D.O.O. - Nikšić, Ul. Bul. Vuka Mićunovića br. 93; Tel: +382(0)40/212-962; Fax; +382(0)40/212-966; E-mail: adcging@t-com.me
 70. "GEOPLAN INŽENJERING " D.O.O. NIKŠIĆ – Ulica Gojka Garčevića (Autobuska stanica, I sprat, br.18); Tel: +382 69 95 96 96; E-mail: jakicm@mail.ru Web: www.geoplan.me

Strane geodetske organizacije koje su do sad dobile licencu za izvođenje geodetskih radova su:

 1. "BLOMINFO A/S " Danska, Ul. Masnedogade br. 20; Tel: +45 70 200 226
 2. "CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINA" A.D. - Beograd, Ul. Takovska br. 36; Tel: +38111/2088-420
 3. "GEO NET INŽENjERING" D.O.O. - Beograd; Tel: +38111/311-0972
 4. "GEOADRIA" D.O.O. - Dubrovnik, Hrvatska, Ul. Vukovarska br. 22; Tel: +385 20 433-422
 5. "GEODEA COMPANY" D.O.O. - Novi Sad, Ul. "Danila Kiša" br. 8; Tel: +38121/472-2320; +38121/472-2324
 6. "GEODETSKA DRUŽBA " D.O.O. - Ljubljana, Slovenija, Ul. Gerbičeva br. 51a; Tel: +386 0 1 420 12 20; +3861/420 12 29
 7. "GEODETSKI INŽENjERING GEOIN " D.O.O. - Maribor, Slovenija, Ul. Gosposvetska cestabr. 29; Tel: +3862/225 33 84; +386 2 225 33 85
 8. "GEODETSKI ZAVOD CELjE " D.O.O. Celje - Slovenija, Ul. XIV divizije br. 10; Tel: +3863/425 67 00
 9. "GEOFOTO" D.O.O. - Zagreb, Hrvatska, Ul. Buzinski prilaz br. 28; Tel: +385 1 6680-111; E-mail: geofoto@geofoto.hr
 10. "GEOGIS KONSULTANTI" D.O.O. - Beograd, Ul. "Kraljice Marije" br. 1; Tel: +38121/472-2320; +38121/472-2324
 11. "GEOINŽINjERING" D.O.O. - Banja Luka, Republika Srpska, BiH, Ul. Kozarske; Tel: +3862/225 33 84; +3862/225 33 85
 12. "GEOPUT" D.O.O. - Beograd, Ul. Tome Rosandića br. 2; Tel: +38111/3099-100; +38111/3099-101
 13. "GEOURB  GROUP" D.O.O. - Beograd, Ul. "V.Jagića" br. 14; Tel: +38111/444-5504
 14. "LjUBLjANSKI URBANISTIČKI ZAVOD " D.O.O. - Ljubljana, Slovenija, Ul. Veroškova br. 64; Tel: +386 0 1 360 24 00
 15. "TOPOING" D.O.O. - Kostav, Hrvatska, Ul. Rubeši br. 80a; Tel: +385 51 625-856; E-mail: topoing@ri.t-com.hr
 16. ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU "GEOINŽENjERING" A.D. - Beograd, Ul. Admirala Geprata br. 14; Tel: +38111/3617-751; +38111/3612-239