| Kontakt

Gradske geodetske mreže

U 6 gradova Republike razvijene su posebne gradske geodetske mreže i to: Ulcinju (1981), Budvi (1958), Podgorici (1962), Beranama (1971), Nikšiću (1978) i Pljevljima (1979).

Trigonometrijska mreža koja služi za ciljeve gradskog premjera naziva se gradska trigonometrijska mreža. Ona se obavezno uključuje u državnu trigonometrijsku mrežu. Koordinate tačaka gradske trigonometrijske mreže moraju biti sračunate u onom državnom koordinatnom sistemu na čijem se području nalazi grad ili njegov veći dio. Gradska trigonometrijska mreža se oslanja na državnu trigonometrijsku mrežu I i II reda.