| Kontakt

Državna referentna GPS mreža (pasivna)

Na području Republike razvijena je Državna referentna mreža koju čini skup 165 trajno stabilizovanih i pristupačnih referentnih tačaka (Slika 9.), odnosno:

  • tačke su ravnomjerno rasporedjene - prosječna dužina strane oko 5 km.
  • tačke su na geološki stabilnom terenu
  • tačke su jednoobrazno stabilizovane
  • tačke se nalaze na lako pristupačnom terenu
  • u okolini nema fizičkih prepreka koje bi ometale prijem satelitskih signala
  • u krugu prečnika 200 - 300 m oko tačke nema jakih radio izvora.

Slika 9: Tačka Državne referentne GPS mreže

Mjerenja u mreži su izvršena metodom globalnog pozicioniranja (GPS).

Podaci GPS mjerenja prikupljeni su u vremenskom intervalu od 3 sata. Mjerenja su izvršena sa 6 GPS prijemnika, statičkom metodom sa PDOP < 5 i intervalom registracije na 15 sec. Obrada mjerenih podataka je izvršena u SKI (Leica) softveru. Prevođenje izravnatih koordinata iz geocentričnog u državni koordinatni sistem vršen je transformacijom sličnosti.

U Crnoj Gori je odabrano 15 lokacija gdje je izabrano oko 100 zajedničkih tačaka u oba koordinatna sistema i na osnovu njih su određeni parametri transformacije.

Koordinate tačaka u mreži odredjene su u prostornom geocentričnom svetskom koordinatnom sistemu WGS84 (World Geodetic System 1984), sa prosječnom 3D relativnom tačnošću od 1,20cm. Oslanjanjem Državne referentne mreže na tačke referentnog evropskog geodetskog sistema (Europe Refferent Frame - EUREF) istovremeno su koordinate odredjene i unutar jedinstvenog referentnog okvira Evrope.

Izgradnjom ove mreže obezbjedjena je jedinstvena i homogena matematičko-geodetska osnova za geodetske i mnoge druge radove na cijeloj teritoriji Republike.

Slika 9. Državna referentna GPS mreža (pasivna)