| Kontakt

Računarska mreža Uprave za nekretnine

Zatečeno stanje odnosi se na mjesec mart 2002. godine, tj. kada je započet projekat izgradnje računarske mreže tadašnje Direkcije za nekretnine.

Na početku izrade projekta postojala su dva segmenta računarske mreže:

  • lokalne mreže (LAN),
  • mreža udaljenih lokaćija (WAN)

Lokalne mreže

Na svakoj od dvadesetdvije lokacije je postavljena lokalna mreža, bazirana na UTP mrežnoj infrastrukturi. Lokalne mreže su bile workgroup tipa, sa jednim centralnim serverom.

Radne stanice su uglavnom bile klase Pentium II, sa 128 MB RAM i diskovima od 10 GB ili više. Uz to, u mreži je postojao i značajan broj IBM-ovih radnih stanica, baziranih na Intel P4 procesorima. Ove stanice su uglavnim odvojene za intenzivne grafičke operacije.

Mreže su imale štampače koji nisu prikačeni kao mrežni, već kao djeljeni lokalni štampači (shared resource).

Serveri su bili IBM-ovi, iz x200 serije i svi su bili klase Pentium III, sa diskovima od 8 i 17 GB. Na njima je instaliran Windows 2000 Server kao operativni sistem. Ni na jednom serveru nije konfigurisan server kao domenski kontroler.

Mreža udaljenih lokacija

Mreža udaljenih stanica je realizovana, kao i GPS mreža, korištenjem MipNET servisa T-Com-a. MIPNet predstavlja savremenu platformu za kreiranje i pružanje novih IP servisa. On je koncipiran kao otvorena platforma i omogućava povezivanje geografski udaljenih jedinica u jedinstvenu računarsku mrežu.