| Kontakt

Izvođenje terenskih (terestričkih) geodetskih radova

Uspjeh državnog premjera i njegovog održavanja u značajnoj mjeri zavisi od obima i kvaliteta geodetske opreme za terestričko (terensko) snimanje i geodetsko pozicioniranje horizontalnog i vertikalnog položaja nepokretnosti u prostoru.

Do sredine devedesetih godina za terenska snimanja detalja u Crnoj Gori koristila se klasična geodetska oprema, odnosno klasični teodeoliti, niveliri i drugi instrumentarij, a u nešto manjem obimu elektronski daljinomeri kojima je raspolagao bivši Geodetski zavod, a kasnije Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove. Takva oprema nije ni izbliza mogla biti podrška u snažnijem napretku i razvoju državnog premjera, odnosno snimanju teritorije Republike.

Najzanačjaniji pomak u nabavci ove opreme je nastao nakon usvajanja Srednjoročnog programa radova za period 1997. - 2000.god., kojim je definisana i dugoročna politika i pristup u nabavci ove opreme, pre svega za potrebe Direkcije za nekretnine.

Predlozi u Srednjoročnom programu za nabavku ove opreme, osim naziva, cijene i tehničke specifikacije, bili su takodje, opremljeni i prikladnim ilustracijama (primjer dat na Slici 16).

Slika 16. Planirana oprema za globalno pozicioniranje-GPS i terestričke radove (izvod iz Programa)

Višegodišnjim naporima i razumijevanjem Vlade Crne Gore, Uprava za nekretnine, ranije Direkcija, je u zadnjih deset godina pažljivo pratila razvoj geodetske opreme u svijetu i saglasno programskim opredjeljenjima i finansijskim mogućnostima vršila njihovu nabavku i uvodjenje u svakodnevne poslove na državnom premjeru i njegovom održavanju

Ona se danas sastoji od velikog broja uredjaja za globalno pozicioniranje, odnosno GPS uredjaja, elektronskih (totalnih) mjernih stanica, elektronskih nivelira, kao i niza klasičnih instrumenata.

Njenom primjenom otpočinje snažniji napredak u realizaciji planiranih radova, znatno smanjenje vremena za njihovo izvodjenje i efikasna obrada prikupljenih podataka. Bez ove opreme je nezamisliv napredak i razvoj geodetskog pozicioniranja, odnosno prikupljanja prostornih promjena na nepokretnostima, pa će se o njoj dati u nastavku detaljniji prikaz.

Uprava za nekretnine je svoju nabavku opreme počela od GPS uredjaja, pa sve do totalnih stanica koju danas čine:

Uređaji za globalno pozicioniranje firme Leica-5pari:

 • SR399 GPS SENZORI sa integrisanom antenom
 • CR344 GPS kontroleri
 • 9 kanala L1 +L2
 • Integrisan dvofrekventni prijemnik
 • Kompletna oprema i pribor
 • Metod mjerenja: Statika / Brza statika / stop&go kinematika / Kontinualna kinematika

Uređaji za globalno pozicioniranje firme Topcon – 2 para:

 • GPS + GLONASS, dvofrekventni, RTK + statika
 • koristi 24 Navstar GPS satelita i 12 Glonass satelita
 • cm nivo tačnosti u RTK režimu
 • GART-2000 KONTROLER softver za GLONASS RTK
 • LEGACY-E prijemnik
 • dva kontrolera FC-1000
 • softver TopSURV
 • dva kontrolera FEX-21 firme Itronix

Sistem satelita GLONASS, Topcon GPS, prijemnik LEGACY-E

Kontroler FEX-21 (Itronix) i GART softver za GPS GLONAS RTK

Totalne stanice firme Leica

 • Totalne stanice Leica 1010, Leica 1016, Leica 2002

Totalne stanice firme Topcon

 • dva komada Topcon GTS – 801A - motorizovanih totalnih stanica
 • tri komada Topcon GTS – 226 - običnih totalnih stanica

Teodoliti, niveliri i ostali geodetski instrumenti i pribor

Uprava za nekretnine raspolaže sa više desetina različitih tipova klasičnih teodolita, nivelira, Leica Disto uredjaja za mjerenje unutrašnjih dimenzija prostorija u zgradama, kao i ostalih geodetskih instrumenata i pribora za izvodjenje svih vrsta terenskih geodetskih radova.