| Kontakt
Digitalna mapa Crne Gore

Poštovani građani i korisnici naših usluga, pozivamo vas da se svojim predlozima, sugestijama i uočenim nedostacima digitalne mape Crne Gore uključite u njeno ažuriranje koristeći E-mail: gis@nekretnine.co.me.

Mapa posjeduje sledeći sadržaj:

 • Granicu Crne Gore sa graničnim prelazima
 • Nazive
 • Putnu mrežu
 • Trajekte
 • Riječnu mrežu i veće riječne tokov
 • Željezničku mrežu i objekte
 • Objekte
 • Jezera
 • Naseljena mjesta
 • Nacionalne parkove
 • Granice opština
 • Ortofoto 2007
 • Digitalni model terena
 • Osjenčene modele terena
 • Satelitske snimke
 • Reljef

Pogledajte prikaz digitalne mape Crne Gore na ovom: link-u