| Kontakt

INSPIRATION projekat - 03 - 06. decembar 2012. godine

U okviru regionalnog projekta „INSPIRATION – Spatial Data Infrastructure in the Western Balkan“, u periodu  od 3. do 6. decembra 2012. godine, u  Bečićima - Crna Gora,  u organizaciji Uprave za nekretnine i konzorcijuma GFA Consulting Group, Con- terra, GDi Gisdata i Umweltbundesamt Austria, zaduženog za   implementaciju ovog projekta, održane su konferencije i radionice posvećene INSPIRE direktivi.

Osnovni cilj INSPIRATION projekta je promovisanje infrastrukture geoprostornih podataka i njenog značaja, i razvoj u zemljama regiona, kroz aktivnosti  pružanja doprinosa kreiranju tačnih, ažurnih, kvalitetnih, pravilno struktuiranih i dostupnih geoprostornih podataka.
Imajući u vidu inicijativu Evropske komisije, koja se odnosi  na  razvoj  evropske infrastrukture geoprostornih podataka, a prateći  trendove u oblasti zemljišne admisnistacije, nametnula se potreba za saradnjom zemalja regiona u cilju uspostavljanja osnovnih  preduslova za održivost infrastrukture geoprostornih podataka u regionu.

Generalno, projekat ima za cilj da uspostavi osnovne preduslove za održivost infrastruktura geoprostornih podataka u regionu kroz razvoj i podizanje javne svijesti o značaju geoprostornih podataka, analizu i preporuke za zakonodavnu regulativu, razmjenu iskustava i znanja,  održavanje seminara i radionica na temu implementacije INSPIRE direktive i Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, a njegova implementacija je predviđena za period  01.01.2012. do 31.12.2013. godine.

Glavni korisnici projekta su institucije za katastar i kartografiju iz zemalja regiona.
Sekundarni korisnici su univerziteti koji pružaju obrazovanje u oblasti geoprostornih podataka.
Tercijarni korisnici su državne institucije, lokalne uprave, privatni sektor kao i svi proizvođači i korisnici prostorih podataka.

O aktivnostima vezanim za ovaj projekat možete pogledati na http://www.inspiration-westernbalkans.eu

INSPIRE dan

3.decembra 2012. godine održan je Prvi INSPIRE dan u Crnoj Gori koji je okupio 70 učesnika, predstavnike državnih institucija, lokalnih uprava i javnih institucija.

Nakon uvodnih govora Direktora Uprave za nekretnine g-dina Dragana Kovačevića i vođe projektnog tima g-dina Fritza Kroissa, održane su prezentacije od strane eksperata tima za implementaciju projekta na teme: Generalni osvrt na INSPIRE direktivu i Pregled glavnih ciljeva projekta, rezultata i pristupa.
Predstavljen je i projekat INSPIRATION takmičenje ideja.

U popodnevnom dijelu, predstavnici institucja održali su veoma interesantne prezentacije o nadležnostima, aktivnostima, i međusobnoj saradnji u dijelu razmjene i korišćenja geoprostornih podataka.
Prezentacije su održali predstavnici sljedećih institucija:

 • Uprava za nekretnine
 • Zavod za geološka istraživanja
 • GEO Inicijative – Projekat BalkanGEO.net
 • MONSTAT
 • Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 • Opština Tivat

Nakon održanih prezentacija, učesnici skupa su imali prilike da postavljaju pitanja i kroz diskusiju razmjene iskustva.

Prilog:

Treći regionalni trening
U periodu od 04. do 05. decembra 2012. godine, održan je treći regionalni trening u okviru projekta INSPIRATION – Infrastruktura geoprostornih podataka u zemljama zapadnog Balkana.
Teme stručne obuke, treće po redu u ovoj godini, bile su:
- zakonski okvir – SDI zakon s primjerima iz Hrvatske i Makedonije
- SDI licenciranje
- organizacija i poslovni modeli
- UML s konkretnim primjerima i zadacima.
Cilj i ove kao i prethodnih obuka  je bio da se korisnici projekta u potpunosti upoznaju sa postupkom implementacije INSPIRE direktive.
Predstavnici zemalja učesnica projekta iz regiona su bili učesnici ove obuke.
Sastanak Upravnog odbora INSPIRATION projekta i sastanak Projektnog tima održani su 5.12.2012 godine.
Teme održanih sastanaka su se odnosile na sljedeće:

 • izvještaj o dosadašnjim aktivnostima na projektu za sve tri komponente i planovima za naredni period,
 • prezentacijai pristiglih prijedloga o nastavku projekta,
 • prezentacija regionalne preporuke za sve tri komponente na projektu,
 • mogućnost nastavka projekta ili početak novog projekta na regionalnom nivou,
 • prezentacija budućih skupova.

Prilog:

               
I Nacionalna INSPIRE radionica

6. decembra 2012. godine održana je Prva Nacionalna INSPIRE radionica koja je okupila 45 učesnika, i to predstavnike državnih institucija, lokalnih uprava i javnih institucija.

Nakon uvodnih govora Direktora Uprave za nekretnine g-dina Dragana Kovačevića i vođe projektnog tima g-dina Fritz Kroissa, održane su prezentacije od strane eksperata tima za implementaciju  INSPIRE projekta na tem: INSPIRE Direktiva – Generalni osvrt, INSPIRE u evropskom informacionom okviru i Pregled glavnih ciljeva projekta, rezultata i pristupa.

Prezentacije na temu NSDI/INSPIRE implementacija u Crnoj Gori, održali su predstavnici Uprave za nekretnine Božidar Pavićević i Mladen Ilić.
U popodnevnom dijelu radionice prezentacije su održali eksperti tima za implementaciju projekta na teme:

 • pravno transponovanje INSPIRE u Austriji,
 • prezentacija ocjena i preporuka svih projektnih aktivnosti,
 • analiza Pravnog i institucionalnog okvira,
 • analiza izgradnje kapaciteta i edukacije,
 • analiza podizanja svijesti javnosti i komunikacije.

Nakon održanih prezentacija, učesnici skupa su imali prilike da postavljaju pitanja i kroz diskusiju razmjene iskustva.

Prilog: