| Kontakt

Aktuelnosti

24.03.2017

Eksperti iz Istat-a i Univerziteta u Rimu u radnoj posjeti Upravi za nekretnine

Projekat “Jačanje statističkih kapaciteta i odredbe ekonomske i socijalne statistike”, finansiran od strane EU, predstavlja važnu kariku u implementaciji i procesu harmonizacije domaće socijalne politike sa Evropskim standardima.

više...

08.03.2016

Referentni podaci i infrastruktura servisa Dunavskog regiona

Referentni podaci i infrastruktura servisa Dunavskog regiona (DRDSI) je inicijativa Evropske Komisije sa ciljem promocije korišćenja otvorenih podataka u zemljama Dunavskog regiona.

više...

29.02.2016

Konferencija Projekta zemljišne administracije i upravljanja (LAMP)

Završna konferencija Projekta zemljišne administracije i upravljanja (LAMP), koja ima za cilj predstavljanje rezultata projekta po komponentama A i B, odnosno Uprave za nekretnine - Ministarstva finansija i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

više...

19.02.2016

Izvještaj o radu Uprave za nekretnine za 2015. godinu

Uprava za nekretnine, ostvarila je veoma dobre rezultate, imajući u vidu svu složenost i obim poslova koji su povjereni ovoj Upravi. U nastavku je dat Izvještaj o radu Uprave za nekretnine za 2015. godinu.

više...

25.10.2015

Obavještenje

Nova adresa: Poslovna zgrada Uprave za nekretnine Ul.: Bracana Bracanovića bb (preko puta Idea marketa), Podgorica

više...


Multimedija


Gender and land in the Western Balkans Razumijevanje običaja i života ljudi:
Rodna ravnopravnost i zemljišna administracija na Zapadnom Balkanu
Vrijeme trajanja video formata: 1:50 min
 
Gender and land in the Western Balkans
Razumijevanje običaja i života ljudi: Rodna ravnopravnost i zemljišna administracija na Zapadnom Balkanu
Vrijeme trajanja video formata: 11:30 min